سانتی متر؛ یعنی سانتی + متر سانتی جزئی که در اول کلمه در می آید وتقسیم واحدی را بصد می رساند ؛ یک صدم از هر

واحدی مثل سانتی متر یعنی یک صدم از متر.

واحد اندازه گیری طول سانتی متر است وما واحدهای دیگری نیز داریم که برای اندازه گیری طول از قدیم مورد استفاده قرار می گرفته که هم اکنون در اقصی نقاط میهن پهناور عزیزمان ایران نیزمورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از :

گره ؛مقیاس طول وهر گره برابر 5/6 سانتی متر می باشد

ذرع ؛هر ذرع برابر با16 گره و هر ذرع 104 سانتی متر می باشد

گز ؛ واحد طول که ذرع هم گفته می شود و هر گز برابر با 16 گره و104 سانتی متر می باشد

ذراع ؛ واحد قدیم برای طول که به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است

مایل ؛مقیاس طول که اندازه آن مختلف است مایل انگلیسی 1609 متر ؛ مایل دریایی1852 متر ؛ در عربی میل به معنی مسافتی با اندازه مد بصر (بالا آمدن آب دریا)در روی زمین یا 4 هزارذراع گفته میشود.

متر؛مقیاس طول که مطابق 14 گره وربع از ذرع ایرانی و برابربا 100 سانتی متر . کیلو متر برابر با1000 متر می باشد .

میلی متر ؛برابر با یک هزارم متر .

میکرون ؛مقیاس بسیا ر کوچکی است برای اندازه گیری اشیاء گوچک یک هزارم میلیمتر اینچ Inch واحد مقیاس طول برابر 54/2 سانتی متر ( مقیاس طول در انگلستان می باشد )

فوت ؛ (پا)واحد اندازه گیری طول معادل 48/30 سانتی متر یا 12 اینچ ؛ پنجاه فوت تقریبأ15 ذرع است

یارد ؛مقیاس طول برای اندازه گیری پارچه ؛ در انگستان وآمریکای شما لی معادل 36 اینچ یا 92 سانتی متر یا 14 گره می باشد

دسی متر؛ ده یک متر ؛ یک دهم متر

فرسنگ ؛مقیاس مسافرت قریب 6 کیلو متر معادل 3 میل یا 12000 ذراع می باشد

+ نوشته شده توسط diyar mohammadi در چهارشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 17:2 |


Powered By
BLOGFA.COM


آمار سایت

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ

Powered by WebGozar